Montanisme

Tertullianus

Ditulis oleh: Raka Sukma Kurnia

BAHASA LATIN SEBAGAI LINGUA FRANCA

Istilah lingua franca mengacu kepada bahasa pengantar yang sifatnya universal sehingga orang-orang dari berbagai latar belakang bangsa dan bahasa dapat memahami satu dengan lainnya. Kalau bahasa Melayu menjadi lingua franca di wilayah Asia Tenggara, khususnya perairan Indonesia kala itu, di daratan Eropa hingga ke Afrika bahasa Latinlah yang menjadi lingua franca.