John Giovanni Florio -- Penulis dan Ahli Leksinografi

Waktu adalah bapak kebenaran dan pengalaman adalah ibu segala sesuatu.