Clarendon Street Baptist Church

A. J. Gordon

"Sekarang Kristus menenangkan hati, tetapi Dia akan menenangkan lautan saat Dia datang dalam kemuliaan."